SLD przedstawia projekt 250%

Sojusz Lewicy Demokratycznej na czele z Tomaszem Trelą ma zamiar wprowadzić lepiej płatną niedziele handlową, każdy będzie miał prawo wyboru i swobodnego dostępu do wykonywania swojej pracy.

Mówił Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi.

Mówiła Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi
Wejście ustawy o zakazie handlu w niedziele, może grozić zwolnieniami ponad 36 tys. pracowników. SLD zapewnia, że nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość wycofa się z ustawy to projekt 250% jest aktualny i zostanie zrealizowany w tej albo w następnej kadencji.

Dodaj komentarz

Wiadomości