Spór na Spornej

Jeszcze w tym roku ze skrzyżowania ulic Spornej i Wojska Polskiego mają zniknąć tzw. „budki handlowe”. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi chce usunąć sklepiki i tłumaczy tę decyzję potrzebą przebudowy infrastruktury i stworzenia ścieżki rowerowej. Dla pracujących w budkach osób jest to podstawowa forma utrzymania i zamknięcie sklepów oznacza

Wiadomości