Spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – „Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926–1939”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają 25 października br. o godz. 17.00 na spotkanie z dr. Sebastianem Pilarskim, autorem wydanej przez IPN w łodzi publikacji pt. Między obojętnością a niechęcią. Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926–1939.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki przy ul. Gdańskiej 100/102.

Najnowsza publikacja dr. Sebastiana Pilarskiego prezentuje stanowisko obozu rządzącego w Polsce wobec południowego sąsiada od przewrotu majowego z 1926 r. do upadku Czechosłowacji w marcu 1939 r. W stosunkach między obu państwami był to okres nieustannych napięć, prowadzących m.in. do poważnych kryzysów w 1934 i 1938 r.

W monografii oprócz relacji dwustronnych – w tym kluczowej sprawy mniejszości polskiej zamieszkującej Republikę Czechosłowacką – omówiono także kwestię słowacką i ukraińską oraz zagadnienie prowadzenia w ČSR agitacji komunistycznej, mającej istotny wpływ na stosunki wzajemne. Tematyka ta została przedstawiona na szerokim tle wydarzeń rozgrywających się w Europie, które doprowadziły do załamania ładu wersalskiego na kontynencie. Podstawę źródłową stanowią archiwalia polskie i czeskie, jak również prasa polska i obca.

Dodaj komentarz

Wiadomości