Stypendia czekają

Trwa kolejna edycja Stypendiów Naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Maksymalna  wysokość stypendium to 10 tys. zł. W sumie Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r. przeznaczył na wsparcie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu 150 tys. zł. Wnioski wypełnione komputerowo można - do 12

Wiadomości