Sytuacja kobiet na rynku pracy

Jak wynika z badań firmy Deloitte, w Polsce 34% kobiet nie jest aktywnych zawodowo. To odsetek wyższy, niż przeciętna liczba w krajach Unii Europejskiej. Wpływ na taką sytuację ma z pewnością nowo wprowadzone świadczenie 500+, ale raport przedstawia także inne powody. Według dokumentu kobiety przeznaczają średnio 37 godzin tygodniowo na zajmowanie się domem oraz opiekę nad dziećmi lub innymi członkami rodziny. Przeszkodą w podjęciu zatrudnienia może być brak atrakcyjnych ofert pracy w miejscu zamieszkania, problemy zdrowotne, czy wskazanie przez respondentki na konieczność zdobycia pracy poprzez znajomości. Jednocześnie większość pań wierzy w swój sukces zawodowy w momencie dołączenia do rynku pracy. Do aktywności zawodowej mogłyby skłonić ankietowane bardziej elastyczne godziny pracy oraz dostępność żłobków i przedszkoli. Przedstawiciele Związku Pracodawców i Przedsiębiorców uważają, że aktywizacja zawodowa kobiet niesie ze sobą zwiększenie potencjału gospodarczego kraju.

Dodaj komentarz

Wiadomości