Szkoła carska na Zarzewie

Nieco na uboczu, nieopodal wiaduktu przy ul. Przybyszewskiego, pod numerem 251/153 kryje się niepozorny, ceglany budynek. Przez lata nie zwracał na siebie uwagi, najczęściej kojarząc się przechodniom z budką dróżnika, z racji znajdujących się obok torów kolejowych. Miejsce to ma jednak o wiele ciekawszą historię.

Historia budynku sięga 1913 roku, co czyni go najstarszym wciąż stojącym domem na Zarzewie. Na froncie budynku, nad wejściem, zachował się ledwo już widoczny fragment rosyjskiego napisu „naczalnoje ucziliszcze”, który oznacza „szkołę początkową”.

 

Rzeczywiście – na początku XX wieku obiekt pełnił funkcję szkoły wybudowanej z polecenia cara w dawnej wsi Zarzew. W późniejszych, powojennych latach mieściła się tutaj Szkoła Podstawowa nr 114, którą w latach 70. przeniesiono do nowego budynku przy ul. Milionowej. Wtedy też dawną szkołę carską przeznaczono na cele mieszkaniowe.

 

Do budżetu obywatelskiego trafił projekt dotyczący odrestaurowania zatartego już napisu, po to, aby nie zginął bezpowrotnie i mógł przypominać o zapomnianej historii osiedla.

Dodaj komentarz

Wiadomości