SLD przedstawia projekt 250%

Sojusz Lewicy Demokratycznej na czele z Tomaszem Trelą ma zamiar wprowadzić lepiej płatną niedziele handlową, każdy będzie miał prawo wyboru i swobodnego dostępu do wykonywania swojej pracy. Mówił Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. Mówiła Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Wejście ustawy o zakazie handlu w niedziele, może grozić zwolnieniami ponad 36 tys.