Ponad miliard na oświatę. Jest projekt budżetu Łodzi na przyszły rok

Skarbnik miasta przedstawił dziś założenia uchwały budżetowej na rok 2018. Zgodnie z nimi, deficyt miasta wyniesie 98,8 miliona złotych. Według urzędników, to liczba "bezpieczna". Dochody miasta są planowane na poziomie 3,972 miliarda złotych a wydatki - 4,071 miliarda. Największe środki mają być skierowane na edukację, na którą miasto przeznaczy nieco ponad

Znamy budżet Łodzi na 2017 rok

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁODZI WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ NA 2017 ROK   Dochody Miasta ogółem – 3 miliardy 784,2 milionów zł (wzrost do budżetu uchwalonego na 2016 rok o 7,1 %), tym: Dochody bieżące wynoszą 3 miliardy 590,5 milionów zł , stanowią 94,9% ogółu dochodów i są wyższe o 12,5 %

Podwyżki pensji w Łodzi

Dziś Rada Miejska w Łodzi ma uchwalić budżet na 2017 r. Jedną z poprawek zgłosił wczoraj skarbnik miasta. Chodzi o podwyżki pensji dla niektórych grup zawodowych. Zawodowi rodzice zastępczy, łódzcy strażnicy miejscy, pracownicy niemerytoryczni ośrodków kultury, pracownicy socjalni, osoby zatrudnione w żłobkach czy pracownicy utrzymania czystości na drogach i cmentarzy -

PIS o budżecie Łodzi

Przebudowa ulic Nowe Górki i Nastrojowej, modernizacja boisk ze sztuczną nawierzchnią i tworzenie automatycznych toalet publicznych – to tylko część poprawek do projektu budżetu Łodzi jakie zgłoszą radni Prawa i Sprawiedliwości. Samorządowcy przedstawili kilkanaście uwag, ich uwzględnienie kosztować będzie około 37.5 mln złotych (25 mln zł to wydatki bieżące, 12.5