Dofinansowanie na szkolenia dla nawet 10 tys osób.

Dofinansowanie na szkolenia pracowników w całym województwie. Łódzka Agencja Rozwoju Regioalnego i HRP Group rozdysponują bonami na 56 mln złotych. Plan ma objąć około 9 tysięcy pracowników z ponad tysiąca firm. W przypadku, gdy bony będzie dawać ŁARR, maksymalna kwota dofinansowania to 3 tys. zł na osobę, a w przypadku

Dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej

Dofinansowanie do założenia własnej działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i wsparcie finansowe w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia własnej działalności czeka na mieszkańców z obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dotyczy to przede wszystkim osób po 50 roku życia, kobiet,  osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich

Dofinansowanie łódzkiej służby zdrowia

Na wniosek wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua wczoraj Premier Beata Szydło wydała decyzję o uruchomieniu środków z rezerwy budżetowej na pomoc łódzkiej służbie zdrowia i edukacji. Dofinansowano m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki w wysokości miliona złotych,  oraz zakup

Nawet 100 tys. na projekt biznesowy

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. Nabór dotyczy opracowania nowego modelu biznesowego do wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów i usług na nowe rynki zbytu za granicą. Pula środków przeznaczona na ten nabór wynosi ok. 8,45 mln zł, natomiast warto zapamiętać, że max. kwota dofinansowania dla

Miasto pomoże wyremontować kolejne zabytki

W remontach prywatnych zabytków od 13 lat pomagają władze Łodzi. Dzięki przekazanym dotychczas 50 milionom swój blask odzyskały kamienice, pałace, świątynie i nagrobki. W tym roku środki pomogą w odnowieniu 23 obiektów. Wyremontowana zostanie między innymi willa Richtera przy Stefanowskiego, gdzie mieści się Komenda Chorągwi ZHP. . Swoją świetność odzyskają też

Ponad milion zł z Łódzkiego Funduszu Filmowego rozdany

EC1 Łódź – Miasto Kultury ogłosiło wyniki jubileuszowej, 10. edycji Łódzkiego Funduszu Filmowego. Spośród 24 złożonych projektów filmów, na udział finansowy EC1 Łódź w postaci wkładu koprodukcyjnego może liczyć w sumie 12 produkcji, wśród nich nowe produkcje tak uznanych twórców jak Paweł Pawlikowski, Jan Jakub Kolski czy Jan Komasa. Tegoroczna edycja

Nowe boisko w Ozorkowie jeszcze w tym roku

Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie jest placówką integracyjną. Jej uczniowie być może jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z nowego boiska. Będzie ono wielofunkcyjne, to znaczy, że będzie można nie tylko biegać na nowej tartanowej bieżni,l ale także uprawiać różne dyscypliny sportu, np.

25 wniosków o dofinansowanie z UE

Od początku 2016 roku Łódź złożyła 25 wniosków o dofinansowanie projektów, których całkowita wartość wynosi ponad 2 mld zł, z czego dofinansowanie UE i budżetu państwa to ponad 1,1 mld zł.: Dla 11 z 25 z ww. projektów zostały już podpisane umowy o dofinansowanie lub jesteśmy w trakcie procedury zawierania umów

Bezrobocie w Łodzi najniższe od 7 lat

Aktualna stopa bezrobocia w Łodzi wynosi 8,1 punktów procentowych. Jest to najniższa stopa bezrobocia od 7 lat. Liczba osób bezrobotnych w ostatnich 12 miesiącach zmniejszyła się o ponad 5.5 tysiąca. W roku 2017 oprócz funduszu pracy PUP będzie realizował 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest to projekt edukacyjny" Wiedza, Edukacja, Rozwój"

182 mln złotych dla ŁKA

Łódzka Kolej Aglomeracyjna otrzymała 182 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II". Dzięki tym funduszom zakupionych zostanie 14 nowoczesnych składów wyposażonych m.in. w bezpłatne WIFI, monitory, gniazdka elektryczne oraz klimatyzacje. ŁKA planuje także uruchomienie nowych połączeń. Od września 2018 pojedziemy do Tomaszowa Mazowieckiego,