12 serii leku Febrisan wycofanych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu 12 serii leku Febrisan. Decyzję podjęto w związku z niezgodnościami w zakresie zawartości paracetamolu. Febrisan to lek przeciwko objawom przeziębienia i grypy. Numer serii leku znajduje się na górnej ściance kartonika. serie: 329304 i 331584, z datą ważności 11.2017, 333899, z datą ważności 12.2017, 344689 i 344670, z datą ważności 04.2018, 351083, 351067, 351899, z