Linia dająca prąd milionowi mieszkańców remontowana

Strategiczna linia do modernizacji Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Zgierz była tematem rozmów Zbigniewa Rau, Wojewody Łódzkiego z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To pierwsze z serii spotkań, w ramach których PSE będą prowadzić konsultacje poświęcone realizacji inwestycji. Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz to inwestycja celu publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej