Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Łódzcy radni zbierają się na nadzwyczajnej sesji poświęconej reformie edukacji. W porządku obrad nie ma jednak punktu dotyczącego ostatecznego zatwierdzenia siatki szkół. Radni mają zdecydować, czy skierować do sądu administracyjnego opinię kuratora oświaty, co zapowiadał wiceprezydent Tomasz Trela. Miasto nie zgadza się z uwagami kuratora, który chce utworzenia w Łodzi