Wiosenne krwiobranie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa organizuje wiosenne krwiobranie. Już 21-go marca na rynku Manufaktury stanie czerwony autobus, w którym miedzy 12.30 a 16.00 będzie można oddać krew. Krew może oddać każda zdrowa, dorosła osoba, która waży więcej niż pięćdziesiąt kilogramów.

Wyjazdowe akcje RCKiK w Łodzi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez cały rok organizuje wyjazdowe zbiórki krwi. Krew mogą oddawać nie tylko honorowi dawcy, ale tak naprawdę każda zdrowa osoba. I.  Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są:  Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania i nr PESEL (np. dowód  osobisty, prawo jazdy,