Strabag zapłaci Łodzi za opóźnienia

Ruch na obu jezdniach przy Śmigłego Rydza został przywrócony, ale Jeszcze dwa tygodnie będziemy musieli poczekać na lewoskręt. Poczekać musieliśmy też na dokończenie prac, bo wykonawcy zajęło to dwa miesiące dłużej niż planował. W związku tym firma Strabag zapłaci miastu minimum 350 tys. złotych odszkodowania. Firma nie dostanie od miasta