Łódzka Szkoła Filmowa uhonorowała Janusza Gajosa

Wybitny aktor filmowy i teatralny odebrał dziś tytuł doktora honoris causa łódzkiej Filmówki. Do tej pory tytuł otrzymali między innymi nich: Andrzej Wajda, Roman Polański i Jerzy Kawalerowicz. Janusz Gajos podkreśla, że tytuł jest dla niego szczególnym wyróżnieniem, bo z Filmówką i Łodzią ma wiele wspomnień. Uroczystość wręczenia tytułu zapoczątkowała