Jak postępować w stanie zagrożenia terrorystycznego?

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Społecznej Akademii Nauk, dotyczyła Terroryzmu. Jak należałoby postąpić w stanie zagrożenia? Mówił Inspektor Andrzej Łapiński, komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. Mówił Dariusz Klimczak, wicemarszałek województwa Łódzkiego. W konferencji uczestniczyli również m.in. Inspektor Paweł Karolak komendant miejskiej Policji w Łodzi, Zbigniew Kręcirz dyrektor Biura Ochrony i Informacji Bezpieczeństwa Urzędu