Łódź: Dalsze pieniądze na walkę ze smogiem

Nie trzy - a cztery miliony złotych miasto przeznaczy w przyszłym roku na dofinansowanie wymiany pieców na bardziej ekologiczne. W tym roku, dzięki dotacji władz Łodzi z miasta zniknęło 700 pieców - "kopciuchów". Dla miasta walka ze smogiem jest koniecznością, bo w samym centrum wciąż działać może nawet 50 tysięcy pieców

Władze Łodzi proponują nowe zasady wykupu mieszkań komunalnych

Bonifikaty, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku, mogą sięgnąć nawet 90 procent. Część lokatorów łódzkich mieszkań komunalnych jest niezadowolona z propozycji wyższych bonifikat na wykup lokali, zaproponowanych przez miasto. Chodzi szczególnie o nowsze budynki, które powstały po 1989 roku. Magistrat zaproponował, by w przyszłym roku bonifikata wyniosła 60 procent, zamiast 30

Tajemnicza reforma łódzkich DPS-ów

Władze Łodzi planują kompleksową reformę Domów Pomocy Społecznej, ale ani ich pracownicy, ani nawet radni, którzy mają reformę zatwierdzić, nie znają jej szczegółów. Pracownicy domagają się wyjaśnień od urzędników, dlatego przyszli na posiedzenie komisji zdrowia Rady Miejskiej, ale jej przewodniczący przełożył dyskusję o zmianach na 6 grudnia.To zdaniem pracowników i związkowców

Cech Rzemiosł Różnych będzie promować szkolnictwo zawodowe w zduńskowolskich szkołach

Zduńskowolski Cech Rzemiosł Różnych podpisał umowę z miastem w sprawie współpracy. Cech będzie prowadzić prelekcje w szkołach i przekonywać uczniów do odwiedzania instytucji. Starszy Cechu Józef Wrzesiński przyznaje, że dzięki nauczaniu zawodowemu można byłoby ochronić miasto przed odpływem młodych ludzi. - To jest dla nas ważny cel, wręcz dla nas ambicjonalny. Chcemy

Ponad tysiąc bezdomnych w Łodzi.

Temperatury stają się coraz niższe, tymczasem trzy łódzkie noclegownie zaoferować mogą jedynie nieco ponad 180 miejsc. Wobec tysiąca bezdomnych to niewiele. Osoby bez dachu nad głową noc mogą spędzić także w schroniskach, jednak gdy te się wypełnią, podczas zimy bezdomnym może być naprawdę bardzo trudno. Dlatego MOPS oraz łódzki wiceprezydent

Bilans dodatni w budżecie Łodzi

Pierwszy raz od dziesięciu lat budżet miasta wyszedł na plus. Łódź w ubiegłym roku zarobiła więcej niż wydała. Dług miasta zmniejszył się o 114 milionów złotych, a mimo to nadal jest wysoki - wynosi prawie 3 miliardy. Oznacza to, że każdego Łodziania przypada prawie cztery tysiące złotych długu. Budżet miasta został

Miasto wygrało ze sprzedawcami dopalaczy

Sąd przyznał rację miastu - możemy walczyć z dopalaczami za pomocą Kodeksu Cywilnego i pozwami z tzw. immisji. powiedział nam mecenas Jarosław Stasiak. Decyzją sądu sklep przy ulicy Przędzalnianej 13 negatywnie wpływał na obywateli i powinien zostać zamknięty. Mecenas spodziewa się apelacji właściciela lokalu.   Był to ostatni z sześciu pozwów wytoczonych

Zmiany w zarządzaniu DPS-ami

Od kwietnia kontrolę nad domami pomocy społecznej przejmie wydział zdrowia urzędu miasta, a nie jak do tej pory MOPS. Zaskoczeni tą zmianą są radni Prawa i Sprawiedliwości. Radni PiS pytają między innymi na jakiej podstawie zmieniono zarządzających domami pomocy społecznej i czy miasto zamierza sprywatyzować placówki. Prezydent miast ma 2 tygodnie

Bezpłatna pomoc prawna w Łodzi (ADRESY)

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać: osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; kombatanci; weterani; osoby, które nie ukończyły 26 lat; osoby, które ukończyły 65 lat; osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną,

Nowy portal miejski Łodzi

Urząd Miasta  Łodzi oddał do żytku testową wersję nowego portalu miejskiego Łodzi. To witryna, która niebawem zastąpi dotychczasową stronę UMŁ. Portal miejski lodz.pl (obecnie pod adresem: test.uml.lodz.pl) zgromadzi pod jedną domeną zawartość dotychczasowej strony urzędu oraz pozostałych jednostek miasta. Aktualnie jest to kilkadziesiąt witryn internetowych. Dzięki temu zarządzanie informacjami wraz z