Ustawy Antysmogowe a kwestia ubóstwa energetycznego

W związku z podejmowanymi w miastach całej Polski ustawami antysmogowymi, wczoraj Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla wysłała list otwarty do wszystkich Sejmików Wojewódzkich w Polsce. W liście jest mowa o nieprzemyślanych zdaniem Izby uchwałach antysmogowych, które mają skutkować zwiększeniem ubóstwa energetycznego Polaków. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Izby 46% Polaków uważa

Mieszkańcy Złoczewa nie chcą kopalni węgla.

27 września Regionalna Dyrekcja Ochron Środowiska w Łodzi ogłosiła, że ze względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy, termin decyzji dla kopalni odkrywkowej Złoczew wydłuży się do 30 marca 2018. Równocześnie ogłoszone zostają konsultacje społeczne - mieszkańcy pobliskich gmin obawiają się, że ucierpią na budowie kopalni węgla brunatnego.