Kłótnia o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Szef łódzkiego sejmiku wojewódzkiego Marek Mazur z PSL chce zaskarżyć decyzję wojewody do sądu administracyjnego. Wojewoda uchylił uchwałę radnych PO-PSL zmieniającą zasady wyboru prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.. Dzięki uchwale mogli oni blokować zmiany kadrowe, które planowałby PIS. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje rocznie środkami rzędu 10 miliardów złotych. Radni