Wojewoda podsumował najważniejsze działania rządu na rzecz województwa łódzkiego

Skala nakładów na inwestycje w infrastrukturę drogową to jedno z najpoważniejszych zobowiązań, które realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości względem mieszkańców województwa łódzkiego. Tak mówił w piątek 17 listopada wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, podsumowując dwuletnie funkcjonowanie gabinetu premier Beaty Szydło. Mogą o tym świadczyć między innymi przetargi na budowę odcinka autostrady

Komunistyczne nazwy w województwie łódzkim ?

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau skierował pisma do 41 samorządów, w których poinformował o możliwości niezgodność nazw ulic z art.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875). W piśmie do

Wniosek do wojewody łódzkiego w sprawie czynności kontrolnych

Radni Prawa i Sprawiedliwości skierowali wniosek do wojewody łódzkiego Prof. Zbigniewa Rau o podjęcie wobec Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej, czynności nadzorczo- kontrolnych w związku z nielegalnym poborem opłat parkingowych w części łódzkiej strefy płatnego parkowania. Zdaniem radnych PiS 1/3 miejsc parkingowych jest nieprawidłowo oznakowana w tym blisko siedziby Prezydent Miasta Łodzi

Wojewoda podał do sądu radę miasta

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau zaskarżył do wojwódzkiego sądu uchwałę rady miejskiej. Chodzi o tzw. uchwałę reklamową, która ustala zasady położenia małej architektury jak tablice i bilbordy reklamowe. Wojewoda podejrzewa, że ustawa narusza wolność gospodarczą. Uchwała przewiduje kary za nieprawidłowe reklamowanie się na bilbordach czy plakatach. Jak mówi Wojewoda ma wiele błędów,