Trolejbusy w Łodzi

Pojawił się pomysł, aby po Łodzi kursowały trolejbusy. Na razie jest to wstępny projekt zakładający, że ekologiczne pojazdy na energię elektryczną kursowałyby od ul. Wydawniczej przez centrum miasta w kierunku Zdrowia. Koszt tego przedsięwzięcia wynosiłby od 35 do 40 mln zł. Chodzi o zakup - w drodze przetargu - 10

Wiadomości