Walentynki 2016- Podaruj ukochanej osobie, tort oraz bukiet kwiatów

Walentynki, dzień wszystkich zakochanych. Chcecie jeszcze bardziej osłodzić ten dzień swojej ukochanej osobie?

Wyślij do Nas zgłoszenie, a my dostarczymy Twojej drugiej połówce piękny, słodki tort oraz piękny bukiet kwiatów.

Przekonaj Nas, dlaczego to Twoja ukochana, lub Twój ukochany powinien otrzymać ten prezent?

My pojawimy się w miejscu pracy, ukochanej osoby już w piątek 12 lutego

Poniżej formularz zgłoszeniowy

1. Imię i nazwisko - (odbierającego) - Komu chcesz zrobić niespodziankę?
*

2. Nazwa firmy ( odbierającego)
*

3. adres firmy ( odbierającego)
*

4. Stanowisko (odbierającego)

5. Wykształcenie (odbierającego)

6. Przekonaj nas,dlaczego to Twoje zgłoszenie mamy wybrać?
*

7. Podaj swoje imię i nazwisko ( zgłaszającego niespodziankę)
*

8. Twój adres email ( zgłaszającego niespodziankę)*
*

9. Twój numer telefonu (zgłaszającego)
*

Warunkiem uczestnictwa jest kompletny i prawidłowo wypełniony formularz.

* oznacza pola obowiązkowe- Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.

 

 

 

pastries-756601_1920

 

 

 

1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Organizatorem konkursu jest RADIO PARADA al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

Sposób realizacji konkursów określa RADIO PARADA, a kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Nagroda:  tort w kształcie serca od Cukierni R. Dybalski

bukiet kwiatów od kwiaciarni La Dekoret

                      transport zapewnia Taxi Plus 500-500

logo_dybalski59

ladekoret

Taxi PLUS

 

 

 

Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez uczestnika konkursu imienia, nazwiska, oraz numeru telefonu kontaktowego.

W przypadku nadużyć uczestników wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

Konkurs rusza 06.02.2016 i trwa do 11.02.2016 do godziny 23:59

 1. INFORMACJA O WYGRANEJ

O wygranej i sposobie odbioru nagrody informuje zwycięzcę osoba przeprowadzająca konkurs.

 

 1. ODBIÓR NAGRODY

Osoba, która wygrała nagrodę, zostanie poinformowana o tym telefonicznie. 12.02.2016, walentynkowy prezent zostanie dostarczy pod adres wskazany w zgłoszeniu.

—————–

 

 1. PULA NAGRÓD

Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

 

 1. ZGŁOSZENIE SMS

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

 

 1. PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD

Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł , nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.

 

 1. Dane osobowe
 2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.
  2. Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
  3. Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie.
  4. Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
  5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.

Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

/fot. domena publiczna.pixabay.com

REGULAMIN

 

Wiadomości