Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu odrzucony

Za wnioskiem Platformy Obywatelskiej głosowało 168 posłów, przeciw było 239, a 17 wstrzymało się od głosu.

Kandydatem Platformy na nowego premiera był jej szef Grzegorz Schetyna.

– Głosowało 424 posłów, większość ustawowa wynosi 231. Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów, panią Beatę Szydło i wybranie Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów – wyniki głosowania odczytał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Planowane na dziś posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości zostało prawdopodobnie odwołane.

Dodaj komentarz

Wiadomości