Wycinka drzew bez zezwolenia?

Ministerstwo Środowiska zamierza zlikwidować obowiązkowe zezwolenia na wycinkę drzew. Samorządy będą mogły same regulować zasady wycinki, ale jeśli tego nie zrobią, to zacznie się karczowanie zieleni w niekontrolowany sposób. Łódzcy radni obawiają się, że okres pomiędzy wejściem w życie nowej ustawy o ochronie przyrody a uchwałą rady dotyczącą zasad wycinki wykorzystają deweloperzy, którzy zaczną bezkarnie niszczyć zieleń w Łodzi.

drzewa

Radni podkreślają, że nawet gdyby Rada Miejska uchwaliła własne zasady wydawania zezwoleń na wycinkę w dniu wejścia w życie ustawy, to wojewoda ma 30 dni na akceptację tej uchwały, a wejdzie ona w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przez półtora miesiąca nie będzie przepisów regulujących wycinkę.

Dodaj komentarz

Wiadomości