Za dużo dzieci !

W Łodzi zabrakło miejsc w przedszkolach dla 807 dzieci. Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski uważa, że liczba ta powinna się zmniejszyć i 1 września bez opieki przedszkolnej może zostać około 250 dzieci. W naborze uzupełniającym Łódź zapewni jeszcze ponad 300 miejsc. W najgorszej sytuacji są rodzice dzieci 2- i 3-letnich. Maluchy

Wiadomości