Zakaz propagowania komunizmu

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, którą polski parlament przyjął w 2016 roku, przewiduje wyeliminowanie z polskiej przestrzeni publicznej wszystkich symboli i znaków nawiązujących do systemów totalitarnych. Mowa zarówno o nazwach ulic, placów i skwerów, jak i o pomnikach, tablicach, popiersiach i obiektach upamiętniających osoby lub wydarzenia propagujące ten ustrój. Obiekty muszą ulec demontażowi do 31 marca 2018 roku.

Lista obiektów do demontażu nie istnieje, każdorazowo samorząd lub właściciel zwraca się do IPN-u o opinię. W ciągu dwóch tygodni IPN orzeka, czy obiekt podlega pod ustawę dekomunizacyjną czy też nie.

Jeżeli właściciel bądź użytkownik wieczysty do 31 marca zwróci się do IPN-u z wątpliwościami dotyczącymi konkretnego obiektu, wówczas zyska on możliwość jego demontażu na koszt Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz

Wiadomości