Zielono mi

Urząd miasta podpisał z Uniwersytetem Łódzkim umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej. Zgodnie z umową, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska będzie mógł realizować badania naukowe i projekty badawcze, na terenach należących do Zarządu Zieleni Miejskiej. Potencjał akademicki ma w ten sposób znaleźć swoje praktyczne zastosowanie, a prowadzone działania mają wspierać rozwój

Wiadomości