Znów za rok…?

25 tys 16-latków z Łódzkiego pisze test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Jutro gimnazjalistów czeka test z przedmiotów przyrodniczych i z matematyki. Egzaminy zakończą się w czwartek sprawdzianem z wybranego języka obcego. Maksymalnie kandydat w walce o dobry ogólniak lub szkołę zawodową może zdobyć 200 punktów - 100 za

Wiadomości