ZUS przygotowuje e – akta pracowników

Od 1 stycznia 2019 zmienią się przepisy dotyczące okresu przechowywania akt pracowniczych. Dotychczas taki obowiązek ciążył na pracodawcach przez 50 lat od dnia zatrudnienia. Teraz przymusowa archiwizacja ma obejmować jedynie 10 lat, a po tym okresie dokumenty trafią do bazy elektronicznej ZUS. System informatyczny pozwoli na szybsze zbieranie informacji o podatnikach, a czas zaoszczędzony na wyszukiwanie papierowych akt urzędnicy chcą wykorzystać na zebranie nowych informacji, na przykład: Z jakiego powodu i kiedy został rozwiązany stosunek pracy. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na informatyzację ZUSu. Zwycięzca będzie miał pół roku na wdrożenie systemu.

Dodaj komentarz

Wiadomości