ZUS wysłał PIT-y

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał już ponad 550 tys. PIT-ów do emerytów i rencistów w województwie łódzkim. Osoby, które chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub podatku, do 30 kwietnia muszą złożyć do urzędu skarbowego PIT-37 lub PIT-36.

Osoby, które nie otrzymają deklaracji, powinny do 3 marca skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie.

Dodaj komentarz

Wiadomości